ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 : 5η Προκύρηξη Γενικης Επιχειρηματικότητας και 3η προκύρηξη Επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» καθώς και η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30η Οκτωβρίου 2020.

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις των νέων καθεστώτων  σε σχέση με τις προγενέστερες προκηρύξεις τους συνοψίζονται ως εξής:

  • Στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας προβλέπονται ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων, αντί για 5.000.000€ και 20.000.000€ αντίστοιχα.
  • Παρέχεται η δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον πρωτογενή τομέα
  • Προστίθενται νέοι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως parking, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, κολυμβητήρια), χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Stavros MantzanakisΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 : 5η Προκύρηξη Γενικης Επιχειρηματικότητας και 3η προκύρηξη Επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Leave a Reply