ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2019 και μπει αισιόδοξα και δυναμικά το 2020, κάνουμε μια σύνοψη των προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά προς υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και τα deadlines αυτών :

Συγκεντρωτικός Πίνακας Ανοιχτών Προγραμμάτων: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
Γενικη Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακός 4399/2016 >50.000 €       10% – 55% 15/01/2020
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αναπτυξιακός 4399/2016 >50.000 €       10% – 55%  28/02/2020
Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακός 4399/2016 >50.000 €     30% – 55% 15/01/2020
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός  ΕΣΠΑ 50.000€  έως 400.000 € 50% 31/01/2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας  ΕΣΠΑ  20.000 € έως 200.000 €  50% – 65%  Ιούνιος 2020

Stavros MantzanakisΑΝΟΙΧΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Leave a Reply