Από 1 Οκτωβρίου 2016 οι επιλέξιμες Δαπάνες στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης της προκήρυξης των βασικών καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016), στα πλαίσια του οποίου θα κατατίθενται προτάσεις από τις αρχές Οκτωβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου 2016 αναμένεται να ορισθεί και η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2017, βασιζόμενος στα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Νέος ΧΠΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40%
Στερεά Ελλάδα 25% 35% 45%
Κεντρική Μακεδονία 35% 45% 55%
Δυτική Μακεδονία 25% 35% 45%
Αττική 20% 30% 40%
Θεσσαλία 35% 45% 55%
Ιόνια 25% 35% 45%
Κρήτη 25% 35% 45%
Πελοπόννησσος 35% 45% 55%
Βόρειο Αιγαίο 35% 45% 55%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 35% 45% 55%
Ήπειρος 35% 45% 55%
Δυτική Ελλάδα 35% 45% 55%

Ενημερωθείτε για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 εδώ

Stavros MantzanakisΑπό 1 Οκτωβρίου 2016 οι επιλέξιμες Δαπάνες στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Leave a Reply