Σε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έθεσε από την Πέμπτη 5 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχοντας ολοκληρώσει τη φάση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, εγχώριους και διεθνείς, σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Από το πρωί της Πέμπτης, το υπουργείο Οικονομίας και ο αρμόδιος υπουργός ανάρτησαν το σχέδιο νόμου στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση.

Το σχετικό Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Το σχέδιο Νόμου προβλέπει προς φορολογικά κίνητρα, όπως:
• Φορολογική απαλλαγή για 15 χρόνια,
• Επιχορήγηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης,
• Επιδότηση του κόστους απασχόλησης, η καθιέρωση σταθερού φορολογικού συντελεστή 12 ετών για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ και
• Χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Συμμετοχών για αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το σχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Stavros MantzanakisΣε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Leave a Reply