Οι νέες προθεσμίες υποβολής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Νέες Προθεσμίες των καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 :

1) Γενική Επιχειρηματικότητα (Γ Κύκλος) – έως 15/01/2020

2) Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – έως 15/01/2020

3) Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού ( Γ Κύκλος) – έως 28/02/2020

Stavros MantzanakisΟι νέες προθεσμίες υποβολής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Leave a Reply