Παράταση Καταληκτικών Ημερομηνιών των Ν.3299/04 και Ν.3908/11

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Νέα παράταση δόθηκε στις ενταγμένες επιχειρήσεις στις διατάξεις των Ν.3299/04 και 3908/11, μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”.

Για τα επενδυτικά έργα του Ν. 3299/04 προβλέπεται:

– Για τα επενδυτικά έργα, τα οποία έληξαν στις 31/12/2015, η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται έως την 30/6/2018, υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης υλοποίησης τουλάχιστον του 50% (επί του εγκεκριμένου κόστους) έως τις 31/03/2017.
– Για τα επενδυτικά έργα, των οποίων η προθεσμία ολοκλήρωσης προβλεπόταν στις 31/12/2016, παίρνουν παράτασης έως τις 30/06/2018, υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης υλοποίησης τουλάχιστον του 50% (επί του εγκεκριμένου κόστους) έως τις 31/03/2017.

Για τα επενδυτικά έργα του Ν. 3908/11 προβλέπεται:

– Για τα επενδυτικά έργα, των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί έως τις 31/12/2012, η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται έως τις 30/06/2017.
– Για τα επενδυτικά έργα, των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί από τις 31/12/2012 και έπειτα, η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται έως τις 31/12/2017.

Stavros MantzanakisΠαράταση Καταληκτικών Ημερομηνιών των Ν.3299/04 και Ν.3908/11

Leave a Reply