ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Ανακοινώθηκε στις 10/01/2020 ότι λόγω συνεχόμενου και αυξημένου ενδιαφέροντος υποβολών προτάσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, παρατείνετε η προθεσμία υποβολών προτάσεων χρηματοδότησης έως 14/02/2020, για τα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και ” Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”.

Stavros MantzanakisΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Leave a Reply