ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Η περίληψη περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όπως είναι το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάστηκε, οι άξονες επενδύσεων, ενδεικτικές Δράσεις καθώς και ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες απλοποίησης των διαδικασιών που θα το χαρακτηρίζει.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ελληνικής Οικονομίας κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021 – 2027, θα χρειαστούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε την σύντομη παρουσίαση του προγράμματος από το site antagonistikotita.gr.

http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-PROGRAM-B5-new-FINAL3.pdf

Stavros MantzanakisΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

Leave a Reply