Συνέδριο συνεδρίου Logi.C22 (Globally Connected Supply Chain)

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου Logi.C22 (Globally Connected Supply Chain), με συντονιστή και επιστημονικό υπεύθυνο του απογευματινού πάνελ εξαιρετικών συνομιλητών το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η EMETRIS Α.Ε με τον κ. Βασίλη Βουλκόπουλο ανέπτυξε τις «Παραμέτρους Εκτίμησης ζήτησης στις νέες συνθήκες λειτουργίας του e-commerce”. Παράλληλα παρουσίασε το ερευνητικό έργο B.I. & OX “ Επιχειρηματική Ευφυία και Τεχνητή Νοημοσύνη για την δυναμική λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγής και εμπορίου της εταιρείας ένδυσης OXFORD S.A. και του κλάδου της ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα”, στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το ερευνητικό έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας Ερευνητικού Οργανισμού και Επιχειρήσεων όπου αναδεικνύονται τα οφέλη που αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Stavros MantzanakisΣυνέδριο συνεδρίου Logi.C22 (Globally Connected Supply Chain)

Leave a Reply