Τα εργαλεία ONLINE S3 στην υπηρεσία RIS3 με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)”, υποστήριξε την αξιολόγηση είκοσι εννέα (29) online εργαλείων, που δύνανται να χρησιμοποιηθούν τόσο από εκπροσώπους και συμβούλους στις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειάς τους, όσο και από φορείς, εμπειρογνώμονες και επιχειρηματίες που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν στρατηγικές σε γενικότερο πλαίσιο.

 

Τα εργαλεία αυτά είναι στη διάθεσή σας προς χρήση ή/και αξιολόγηση.

 

Διαθέσιμο link για χρήση εργαλείων: http://www.s3platform.eu/toolbox

Διαθέσιμο link για αξιολόγηση εργαλείων: http://questionnaire.feldundhof.at/index.php/679439

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον διαδυκτιακό τόπο της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από εδώ.

Stavros MantzanakisΤα εργαλεία ONLINE S3 στην υπηρεσία RIS3 με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Leave a Reply