Άνοιξε για Υποβολές ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των αρχικών προκηρύξεων και τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στο ότι η χρηματοδότηση με εξωτερικό δανεισμό δύναται να τεκμηριωθεί μέσω επιστολής του νομίμου εκπροσώπου για την πρόθεση λήψης δανείου, χωρίς να απαιτείται η λήψη πρόθεσης ή έγκρισης χορήγησης δανείου.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τον α’ κύκλο στα πλαίσια του Καθεστώτος «Γενική επιχειρηματικότητα» αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Άμεσα, επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για το α’ κύκλο του Καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Πιθανή καταληκτική ημερομηνία για τη λήξη υποβολής των αιτήσεων του α’ κύκλου για τα δύο ανωτέρω Καθεστώτα έχει οριστεί η 20η Δεκεμβρίου 2016.

Για τα άλλα δύο Καθεστώτα, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», η πιθανή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 28η Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος (Ιανουάριος 2017) και θα ισχύει για τα τρία επόμενα χρόνια (μέχρι το τέλος του 2020). Για την τελική οριστικοποίησή του αναμένεται η τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε τον Χάρτη προς έγκριση εδώ.

Ο Νέος Χάρτης θα ισχύει για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν από 1/1/2017.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Δείτε εδώ την προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Δείτε εδώ την προκήρυξη του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Δείτε εδώ την προκήρυξη του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Στην EMETRIS ΑΕ έχοντας εμπειρία 20 και πλέον ετών, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 1.600 εξειδικευμένα έργα συμβούλου ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε επίπεδο Στρατηγικής-Χρηματοοικονομικών-Καινοτομίας.
Ως αποτέλεσμα, αναπτύξαμε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ “ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ”, οι οποίες διασφαλίζουν όχι μόνο την ολοκλήρωση των επενδύσεων αλλά κυρίως την ΕΥΣΤΟΧΙΑ τους σε επίπεδο Στρατηγικής, συσχετίζοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ Δράσεις ενίσχυσης -επιδότησης.

Με βάση λοιπόν τη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ μας καθώς και τη γνώση των Προγραμμάτων Δράσης και Ενίσχυσης, έχουμε την δυνατότητα να σας ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΜΕ στις σωστές Επιχειρηματικές πρακτικές ώστε να είναι ΕΠΙΤΥΧΗΣ η ΕΓΚΡΙΣΗ των Επιχειρηματικών σας Σχεδίων.

ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κρίνεται από την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλεφωνική Επικοινωνία:
1. Head Office Θεσσαλονίκη, Αδριανουπόλεως 22, Τηλ. 2310 471 721
2. Office Ηράκλειο Κρήτης, Δημακοπούλου 5, Τηλ. 2810 246 710

Ηλεκτρονική Επικοινωνία:
1. Head Office Θεσσαλονίκη, E-mail: info@emetris.gr
2. Office Ηράκλειο Κρήτης, E-mail: infocrete@emetris.gr

Stavros MantzanakisΆνοιξε για Υποβολές ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Leave a Reply