ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Σε συνέχεια των εντάξεων στις δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα, σύμφωνα με τις με ΑΠ: 2781/434/A2/22-04-2019, 3356/533/Α2/22-05-2019, 3929/663/Α2/18-06-2019, 4109/718/Α2/25-06-2019, 5398/1017/18-09-2019, 3299/100/A3/06-07-2017 και 5687/1065/A2/30-09-2019 αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμες στο ΠΣΚΕ οι ενέργειες για την Αίτηση λήψης προκαταβολής, το Αίτημα Τροποποίησης και το Αίτημα Ενδιάμεσου Ελέγχου (καταβολής ενίσχυσης).

Στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis/ οι Δικαιούχοι εισέρχονται με τους κωδικούς που έχουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σημαντικό να υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα έγκαιρα προκειμένου οι Δικαιούχοι να κατοχυρώνουν σειρά προτεραιότητας για την πληρωμή και να καταγράφεται ακριβής εικόνα των αιτούμενων ποσών για την πίστωση του λογαριασμού της κάθε Δράσης.

Πηγή: ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Stavros MantzanakisΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Leave a Reply