Νέος Επενδυτικός Νόμος

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος προβλέπεται να τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον υφιστάμενο, ως προς τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις μορφές ενίσχυσης κτλ.

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπει ενισχύσεις, οι οποίες θα φτάνουν έως το 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή και δεδομένου του ότι η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Πρόκειται για ενισχύσεις που θα δοθούν είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ είτε μέσω άλλων διαρθρωτικών ταμείων τα επόμενα χρόνια στις επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, αξιοποιώντας χρόνο που σπαταλούνταν και επιταχύνοντας το θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και εκταμιεύσεων του ποσού επιχορήγησης.

Ακόμα, στο νέο χάρτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, περιφέρειες που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για τις υψηλότερες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο 45%.

Περισσότερα Νέα.

Serafeim sgouridisΝέος Επενδυτικός Νόμος

Leave a Reply