Πρώτη Ημερίδα Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις μεθόδους ONLINE S3

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο θεματικό εργαστήριο διαβούλευσης σχετικά με τις προτεινόμενες ONLINE Μεθόδους S3, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στο Makedonia Palace Hotel, στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό προσκλήθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ειδικοί εμπειρογνώμονες, σχετικοί με το Σύστημα Καινοτομίας στην ΠΚΜ και οι οποίοι αντιπροσώπευαν διάφορους τομείς ενδιαφερόντων.

Αφού έγινε παρουσίαση της "ONLINE Πλατφόρμας για Συμβουλές σε θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης ONLINE S3", παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων RIS3 σε Περιφέρειες της Ευρώπης.

Ο κ. Σταύρος Μαντζανάκης, ως επικεφαλής του τμήματος Καινοτομίας και Διεθνών Προγραμμάτων στην EMETRIS ΑΕ, εισηγήθηκε τη μεθοδολογία που ακολούθησε το εργαστήριο και χώρισε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. Οι συμμετέχοντες των ομάδων συζήτησαν και ανέπτυξαν 3 σετ των 5 μεθόδων το καθένα, στο σύνολο των 29. Οι σχετικές μεθοδολογίες ήταν από πριν γνωστές στα μέλη των ομάδων και με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας είχε γνώση αυτών. Ένα μέλος από κάθε ομάδα παρουσίασε εν συντομία κάθε μία μέθοδο, αφού είχε προηγηθεί συζήτηση με συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάθε μέθοδο και κατάταξη αυτών.

Διαβάστε περισσότερα εδώgallery

Stavros MantzanakisΠρώτη Ημερίδα Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις μεθόδους ONLINE S3

Leave a Reply