ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Προκηρήχθηκαν σε ΦΕΚ καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. Αφορά την 4η προκήρυξη του καθεστώτος της  Γενικής Επιχειρηματικότητας και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα ΦΕΚ.

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/4h_prokirixi_ge_210520.pdf

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/2hprokirixi_MPM_210520.pdf

 

Stavros MantzanakisΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399

Leave a Reply