Τα Τέσσερα Νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

ESPA_2014-2020_emetris

Τέσσερα (4) νέα Προγράμματα προδημοσιεύτηκαν για δημόσια διαβούλευση, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από τις αρχές Νοεμβρίου Μέσα από τα τέσσερα νέα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν άνεργοι, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση που ξεκινά από 40% και μπορεί να … Read More

Apostolis KarakitsiosΤα Τέσσερα Νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρία (3) νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ύψους 220 εκ. € για Ανέργους & Επιχειρήσεις αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Αναμένονται τρία (3) προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, τα οποία αφορούν: – Τον τομέα του Τουρισμού, – Την ενίσχυση Νέων Επιχειρήσεων Αυτοαπασχολουμένων καθώς και – Startups (νεοφυείς επιχειρήσεις). Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας. Σχετικές Προσκλήσεις και Προκηρύξεις αναμένονται από τον Σεπτέμβριο. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, … Read More

Apostolis KarakitsiosΤρία (3) νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ύψους 220 εκ. € για Ανέργους & Επιχειρήσεις αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου

Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν: – Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.  Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 … Read More

Apostolis KarakitsiosΞεκινάει η υλοποίηση δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

Προδημοσίευση των δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μετά την Προδημοσίευση των Προσκλήσεων για Νέες Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ, εγκρίθηκε η Προδημοσίευση των Προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν: Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , δίνοντας έμφαση … Read More

Apostolis KarakitsiosΠροδημοσίευση των δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

Νέος νόμος ΕΣΠΑ

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Κατόπιν της υποβολής του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέθηκε υπό δημόσια διαβούλευση η πρόταση νόμου “Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”. Το σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν … Read More

Apostolis KarakitsiosΝέος νόμος ΕΣΠΑ

Στην τελική ευθεία δύο προγράμματα ενίσχυσης για Startups και Νεανική Επιχειρηματικότητα

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Δύο νέες δράσεις ενίσχυσης ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τόσο για νεοφυείς όσο και για επιχειρήσεις σε λειτουργία, με συνολικά κονδύλια του ύψους των 100 εκατ. ευρώ. Τονίζεται ότι ειδική βαρύτητα θα δοθεί στην επιχειρηματικότητα των Νέων και των Γυναικών. Η πρώτη δράση θα αφορά νεοφυείς επιχειρήσεις, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αναμένεται να συμπεριλαμβάνει ενίσχυση μέχρι του ποσού … Read More

Apostolis KarakitsiosΣτην τελική ευθεία δύο προγράμματα ενίσχυσης για Startups και Νεανική Επιχειρηματικότητα

Προδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Εξαγγέλθηκε η ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες θα υπάρξει προδημοσίευση προσκλήσεων στο προσεχές διάστημα, οι οποίες θα αφορούν: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ενδεικτικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ). Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που … Read More

Apostolis KarakitsiosΠροδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκ. ευρώ

Apostolis KarakitsiosNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

  Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€. Οι Δράσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτές έχουν καταρτισθεί … Read More

Apostolis KarakitsiosΠροδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκ. ευρώ

Υποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Στην υποβολή του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά ο Πίνακας Κατάτμησης Προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ εδώ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι πέντε τομεακά, δεκατρία περιφερειακά και ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αλιεία και Θάλασσα’ αναμένεται να υποβληθεί εντός … Read More

Serafeim sgouridisΥποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος προβλέπεται να τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον υφιστάμενο, ως προς τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις μορφές ενίσχυσης κτλ. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπει ενισχύσεις, οι οποίες θα φτάνουν έως το 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την … Read More

Serafeim sgouridisΝέος Επενδυτικός Νόμος