Προδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Εξαγγέλθηκε η ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες θα υπάρξει προδημοσίευση προσκλήσεων στο προσεχές διάστημα, οι οποίες θα αφορούν: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ενδεικτικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ). Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που … Read More

Stavros MantzanakisΠροδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκ. ευρώ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

  Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχωρούν στην Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€. Οι Δράσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτές έχουν καταρτισθεί … Read More

Stavros MantzanakisΠροδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκ. ευρώ

Υποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Στην υποβολή του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά ο Πίνακας Κατάτμησης Προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ εδώ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι πέντε τομεακά, δεκατρία περιφερειακά και ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αλιεία και Θάλασσα’ αναμένεται να υποβληθεί εντός … Read More

Serafeim sgouridisΥποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος προβλέπεται να τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον υφιστάμενο, ως προς τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις μορφές ενίσχυσης κτλ. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπει ενισχύσεις, οι οποίες θα φτάνουν έως το 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την … Read More

Serafeim sgouridisΝέος Επενδυτικός Νόμος