Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη” αποτελεί την τροποποίηση του υπάρχοντα Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ο νέος Νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2022 με καταληκτική ημερομηνία εντός τριών μηνών. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με στόχο να αποτελέσει ένα ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, είναι η εισαγωγή 13 … Read More

Stavros MantzanakisΝέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη

Τα πρώτα 12 έργα σχεδίου “Ελλάδα 2.0”

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δις ευρώ. Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Αναλυτικά: Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα θα συμβάλλουν τα εξής έργα:  Βελτίωση του εξοπλισμού της … Read More

Stavros MantzanakisΤα πρώτα 12 έργα σχεδίου “Ελλάδα 2.0”

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκατ. ευρώ και αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, το Υποπρόγραμμα Α: «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος», το Υποπρόγραμμα Β: «Ενίσχυση της βιομηχανίας», το Υποπρόγραμμα Γ: «Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας» και το Υποπρόγραμμα Δ: «Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή». Αναλυτικότερα, μέσω του Υποπρογράμματος Α, … Read More

Stavros MantzanakisΤομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Nέα Προγραμματιστική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Στη φάση σχεδιασμού βρίσκονται τουλάχιστον οχτώ προγράμματα ΕΣΠΑ που θα προωθήσουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τη δημιουργία clusters, καθώς και την εξειδίκευση των εργαζομένων. Τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και … Read More

Stavros MantzanakisNέα Προγραμματιστική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027

«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

  Νέα Δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που αφορά πολύ  μικρές  επιχειρήσεις που συστήνονται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους από ανέργους, οι οποίοι είναι: Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 1/9/2021, Έχουν γεννηθεί … Read More

Stavros Mantzanakis«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

State of the Future Index Greece (SOFI-GR)

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Ο State of the Future Index (SOFI) είναι ένας συγκεντρωτικός δείκτης που παράγεται μέσω της ανάλυσης επιλεγμένων μεταβλητών, προκειμένου να φανερώσει το αν οι συνθήκες της πραγματικότητας βελτιώνονται ή χειροτερεύουν. Ο SOFI αναπτύχθηκε το 2000 από τον Ted Gordon και το Millennium Project και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εποπτική ένδειξη για την κατάσταση της πραγματικότητας και για τη γενική πορεία του μέλλοντος, συνδυάζοντας επιμέρους δείκτες … Read More

Stavros MantzanakisState of the Future Index Greece (SOFI-GR)

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης … Read More

Stavros MantzanakisΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 -7η προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Η περίοδος υποβολών ξεκίνησε την Τρίτη 25 Μάϊου 2021 και ολοκληρώνεται τη Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, με εξωτερική χρηματοδότηση είτε με συνδυασμό των παραπάνω (μικτό χρηματοδοτικό σχήμα), με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική … Read More

Stavros MantzanakisΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 -7η προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 5η Προκήρυξη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Η περίοδος υποβολών ξεκίνησε την Τρίτη 25 Μάϊου 2021 και ολοκληρώνεται τη Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω (μικτό χρηματοδοτικό σχήμα) με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία … Read More

Stavros MantzanakisΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 5η Προκήρυξη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Συνέδριο Digital Enterprise Transformation 1-2 Ιουνίου 2021.

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Το 1ο Συνέδριο «Digital Enterprise Transformation» με τον θεματικό τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Μονόδρομος ανάπτυξης και εξόδου από τις επιπτώσεις της πανδημίας» διοργανώνεται διαδικτυακά στις 1 και 2 Ιουνίου 2021, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, διαδικασιών και υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι υποστηρικτής του συνεδρίου, ενώ … Read More

Stavros MantzanakisΣυνέδριο Digital Enterprise Transformation 1-2 Ιουνίου 2021.