ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Η Emetris AE, εταιρεία συμβούλων με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  και με πολυετή εμπειρία σε έργα Διεθνή και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και εξειδίκευση σε Καινοτομία, Foresight,  Στρατηγική και Χρηματοδοτήσεις, αναζητεί

Σύμβουλο Έργων Δημοσίου Τομέα πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Υποστήριξη διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακής ανάπτυξης.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
 • Τριετή εμπειρία σε ωρίμανση, διαχείριση και υλοποίηση έργων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου και τήρησης προθεσμιών
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα.

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας.

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλώ αποστείλετε στο email : sm@emetris.gr.

Stavros MantzanakisΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Leave a Reply