ΕΣΠΑ 2014-2020 – Τα Νέα Προγράμματα, οι Δικαιούχοι, οι Προθεσμίες

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020”.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που φτάνει το 100% του προϋπολογισμού.

Τα προγράμματα αφορούν:
• Την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ,
• Την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων,
• Την ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και
• Την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με βάση τις προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αρχές Μαρτίου με περιθώριο δύο μηνών.

Τα προγράμματα συνοπτικά:

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών:

Συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να ξεκινάει από 15.000€ και να φθάνει έως 150.000€ και το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40%, ενσωματώνοντας ρήτρα προσαύξησης 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ (διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά, κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 130 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ύψους από 15.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, το οποίο και προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 50%, εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, ενώ επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των προτάσεων κυμαίνεται από 15.000€ έως 60.000€, με επιδότηση η οποία φτάνει στο 100% της πρότασης.

Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αφορούν κυρίως κλάδους Μεταποίησης (βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιομηχανίες κ.α.) και συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) , που είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 5.000 € έως 25.000 € και μπορεί να φτάσει έως 50.000€, για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται έως και το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ

Emetris Logo
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@emetris.gr και στο 2311999900.

Stavros MantzanakisΕΣΠΑ 2014-2020 – Τα Νέα Προγράμματα, οι Δικαιούχοι, οι Προθεσμίες

Leave a Reply