Διευκρινίσεις των Τεσσάρων Προγραμμάτωντα Επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

ESPA_2014-2020_emetris

Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ στο πλαισιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαβάστε τις παρακάτω, στα τέσσερα αρχεία που αφορούν στις τέσσερις νέες δράσεις, σχετικά με:

Ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρών και Μεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αναβάθμιση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους 8 Στρατηγικούς Τομείς Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ
Ανάπτυξη της Υγιούς Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Stavros MantzanakisΔιευκρινίσεις των Τεσσάρων Προγραμμάτωντα Επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Leave a Reply