Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μεθόδων ONLINE S3 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) ολοκλήρωσε με επιτυχία το τελευταίο στάδιο του Α΄ Κύκλου των Θεματικών Εργαστηρίων Διαβούλευσης για τις προτεινόμενες ONLINE Μεθόδους S3, την Πέμπτη 19/01/2017 στο OK!Thess, με συντονιστή τον κο Σταύρο Μαντζανάκη, επικεφαλής του τμήματος Καινοτομίας και Διεθνών Προγραμμάτων στην EMETRIS ΑΕ και τη συμμετοχή 20 ειδικών εμπειρογνωμόνων, σχετικών με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην ΠΚΜ.

Το workshop διενεργήθηκε στα πλαίσια του έργου “ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE S3)” που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020” και είχε ως σκοπό την αξιολόγηση του Μηχανισμού ONLINE S3, με την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού και εφαρμογής της Στρατηγικής RIS3. Το workshop ήταν η συνέχεια του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου Διαβούλευσης και αν και ήταν προγραμματισμένο για τις 11/01/2017, αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας.

Στο εργαστήρι παρουσιάστηκαν οι υπόλοιπες 12 (στο σύνολο των 29) μεθοδολογίες της RIS3, σε τρεις (3) παράλληλες ομάδες εργασίας από εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους στην καινοτομία και με εμπειρία στην διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Ένα μέλος από κάθε ομάδα παρουσίασε, εν συντομία, την κάθε μέθοδο και η ομάδα την αξιολόγησε σχετικά με τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, ανταλλάχθηκαν απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

 

Stavros MantzanakisΟλοκλήρωση Αξιολόγησης Μεθόδων ONLINE S3 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Leave a Reply