• Προτάσεις Αναπτυξιακού Νόμου
  • Προτάσεις ΕΣΠΑ του Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020
  • Προτάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Γενικότερα την Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα.

Συνολική Διαχείριση Επιχορηγούμενων επενδυτικών έργων σε όλες τις φάσεις της μελέτης (αξιολόγηση, ελέγχου μέχρι τη τελική εκταμίευση του συνολικού ποσού επιδότησης) και Υποστήριξη Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
Serafeim sgouridisΕυκαιρίες Χρηματοδότησης

Leave a Reply