Τομέας Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ιδιωτικών Έργων

Ο Κώστας Ιακώβου είναι Consultant στην Emetris Α.Ε. Έχει πτυχίο Διοίκησης Τεχνολογίας καθώς και MSc in Knowledge and IS Management.

Έχει εμπειρία μέσα σε άλλα, σε θέματα Διαχείρισης Ιδιωτικών Έργων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Project Management επενδύσεων στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και Εκπόνησης Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων για την Υπαγωγή Οργανισμών & Επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

Serafeim sgouridisΚώστας Ιακώβου – Consultant

Leave a Reply