Ιδιωτικοί Φορείς


Η ικανότητα της εταιρίας να δημιουργεί διαρκείς σχέσεις και συνεργασίες με τους πελάτες είναι ο κορμός της ανάπτυξης της.

H εμπιστοσύνη και οι εξειδικευμένες λύσεις που παρέχει έχουν οδηγήσει σε ένα ευρύ πελατολόγιο που αποτελούν εκατοντάδες ιδιωτικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example

Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί


Προχωρώντας όλο και περισσότερο προς μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και υλοποιώντας τη στρατηγική στόχευσή της, η οποία δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, η εταιρία έχει συνεργαστεί και υλοποιήσει έργα για σημαντικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example
 • Example

Serafeim sgouridisΠελάτες

Leave a Reply