• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων ΑΠΕ
  • Project Management Έργων
  • Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ
  • Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης

Serafeim sgouridisΠεριβάλλον & Ενέργεια

Leave a Reply