• Συστήματα Μέτρησης Επιχειρηματικού Αποτελέσματος (ΣΜΕΑ)
  • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ΕΛΟΤ 1435, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001, EMAS)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Κατατάξεις Ξενοδοχείων
  • GDPR (Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
  • Αδειοδοτικές και Κανονιστικές Διαδικασίες
Serafeim sgouridisΣυστήματα Διαχείρισης

Leave a Reply