• Επιχειρηματικά Πλάνα και Στρατηγική
  • Πλάνο Μάρκετινγκ και Στρατηγική
  • Εκπόνηση Έρευνας Αγορών
  • Εξεύρεση Έρευνας Αγορών
  • Εξεύρεση και Επιλογή Προσωπικού
  • Συστήματα Αμοιβών Υποκίνησης και Αξιοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Αναδιάταξη και Κατανομή Πόρων
  • Αποτίμηση, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Serafeim sgouridisBusiness Consulting

Leave a Reply