Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, δύο χρόνια από την “ολοκλήρωση” του προηγούμενου, είναι γεγονός

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Μετά τη δημοσίευση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 22 Ιουνίου 2016, βρισκόμαστε εν αναμονή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για τις επιμέρους εφαρμοστικές διατάξεις για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

Ο νόμος περιλαμβάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους καθώς ενσωματώνει ειδικά εργαλεία και ποσοστά επιδοτήσεων, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, τη νομική μορφή, το μέγεθος της εταιρείας, κτλ.

Διευρύνεται το φάσμα των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ΑΦΟΡΑ υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών (Ατομικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, Κοινοπραξίες, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις) και μεγεθών της Ελληνικής Επικράτειας.

Διευκολύνεται η κάλυψη της ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που μπορεί πλέον να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο

Προβλέπεται:

 • Ελάχιστο ύψος επένδυσης για ΜΜΕ 150.000€
 • Ποσοστά ενίσχυσης έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, την περιοχή επένδυσης αλλά και το είδος της επένδυσης
 • Υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων σε οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων
 • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
 • Ενισχύσεις για όλους τους κλάδους της οικονομίας με κάποιες εξαιρέσεις.

Δίνεται έμφαση:

 • Στην επιχορήγηση ως εργαλείο ενίσχυσης
 • Στους κλάδους που έχουν έντονα συγκριτικά πλεονεκτήματα και συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας, με την παροχή ενίσχυσης για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό π.χ. ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*, μεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά αλλά και μεταποιητικών επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κλπ.

Επιδιώκεται και προωθείται:

 • Η επανεκκίνηση των επενδύσεων για τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων
 • Η αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Η χρήση επιδοτήσεων σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων και δικτυώσεων.

Εισάγονται διαφοροποιήσεις όπως:

 • Χρήση διάφορων μορφών ενισχύσεων (επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενίσχυση μισθολογικού κόστους, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών)
 • Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης για επιχειρήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι οποίες θα λάβουν υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων
 • Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ταμεία συμμετοχών (Funds).
 • Απλοποίησης των διαδικασιών που ακολουθούνται για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών προτάσεων
 • Ενθάρρυνση επενδύσεων και από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους επενδυτές στον χρόνο έναρξης της επένδυσης (σύναψη συμβάσεων, τιμολόγια), ο οποίος πρέπει να είναι μετά την Ημερομηνία Υποβολής της αίτησης για ενίσχυση.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος διευκρινίζει, επίσης, τι προβλέπεται για τα επενδυτικά σχέδια από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Vector set of decorative elements, border and page rules frame

Στην EMETRIS, σε επιχειρηματική διάρκεια 20 ΕΤΩΝ, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 1.600 εξειδικευμένα έργα συμβούλου ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε επίπεδο Στρατηγικής – Χρηματοοικονομικών – Καινοτομίας.

Ως αποτέλεσμα, αναπτύξαμε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ “ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ”, οι οποίες διασφαλίζουν όχι μόνο την ολοκλήρωση των επενδύσεων αλλά κυρίως την ΕΥΣΤΟΧΙΑ τους σε επίπεδο Στρατηγικής, συσχετίζοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ Δράσεις ενίσχυσης -επιδότησης.

Με βάση λοιπόν τη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ μας καθώς και τη γνώση των Προγραμμάτων Δράσης και Ενίσχυσης, έχουμε την δυνατότητα να σας ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΜΕ στις σωστές Επιχειρηματικές πρακτικές ώστε να είναι ΕΠΙΤΥΧΗΣ η ΕΓΚΡΙΣΗ των Επιχειρηματικών σας Σχεδίων.

ΓΙΑΤΙ η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κρίνεται από την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τις Δράσεις και τα Προγράμματα Ενίσχυσης – Επιδότησης, καθώς και τη δυνατότητα ένταξής σας:

 1. Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας
 2. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter
 3. Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας που θα βρείτε στο site μας

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλεφωνική Επικοινωνία:

 1. HeadOffice Θεσσαλονίκη, Αδριανουπόλεως 22, Τηλ. 2310-471721
 2. Office Ηράκλειο Κρήτης, Δημακοπούλου 5, Τηλ. 2810-246710

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

 1. Head Office Θεσσαλονίκη, E-mail: info@emetris.gr
 2. Office ΗράκλειοΚρήτης, E-mail: infocrete@emetris.gr

Εδώ Μπορείτε να Δείτε το Αναλυτικό Ενημερωτικό του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Stavros MantzanakisΟ Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, δύο χρόνια από την “ολοκλήρωση” του προηγούμενου, είναι γεγονός

Leave a Reply