Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000€. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες … Read More

Stavros MantzanakisΕνιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

China-2025: Research and Innovation Landscape

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Το άρθρο “China-2025: Research and Innovation Landscape” σχετικό με το μέλλον της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κίνα, των κ. Σταύρου Μαντζανάκη (Emetris ΑΕ) και του κ. Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλου (PRAXI Network, Phemonoe Lab) δημοσιεύθηκε επιτυχώς στο επιστημονικό περιοδικό Foresight and STI Governance. Το επιστημονικό περιοδικό Foresight and STI Governance (https://foresight-journal.hse.ru) αποτελεί ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό του Institute for Statistical Studies … Read More

Stavros MantzanakisChina-2025: Research and Innovation Landscape