Παράταση Καταληκτικών Ημερομηνιών των Ν.3299/04 και Ν.3908/11

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Νέα παράταση δόθηκε στις ενταγμένες επιχειρήσεις στις διατάξεις των Ν.3299/04 και 3908/11, μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”. Για τα επενδυτικά έργα του Ν. 3299/04 προβλέπεται: – Για τα επενδυτικά έργα, τα οποία έληξαν στις 31/12/2015, η … Read More

Stavros MantzanakisΠαράταση Καταληκτικών Ημερομηνιών των Ν.3299/04 και Ν.3908/11

Παράταση Δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» … Read More

Stavros MantzanakisΠαράταση Δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020